Persbericht

Zaak-Skripal

Tijdens de Europese Raad van 22 en 23 maart heeft de Europese Raad de aanslag van 4 maart 2018 in zeer krachtige bewoordingen veroordeeld. Groot-Brittannië achtte het zeer waarschijnlijk dat de Russische Federatie verantwoordelijk was. Tijdens de Europese Raad werd overeengekomen dat de Unie haar in Moskou geaccrediteerde ambassadeur voor overleg zou terugroepen. De lidstaten konden desgewenst bijkomende maatregelen nemen.

Op 26 maart 2018 kondigden 14 lidstaten van de Europese Unie tijdens de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers de uitzetting van diplomatiek personeel aan.

België heeft de aanslag zeer snel veroordeeld en betuigde zijn solidariteit met Groot-Brittannië, waarbij het opriep tot coördinatie op Europees niveau wat de reactie betreft.

Na overleg met de lidstaten van de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie heeft België besloten een diplomatiek medewerker van de bij het Koninkrijk België geaccrediteerde Russische missie terug te sturen.

Gezien de ernst van de gebeurtenissen in Salisbury en de grote waarschijnlijkheid dat Rusland bij deze aanval betrokken was, zijn wij van mening dat deze maatregel volledig gerechtvaardigd is.

De Russische ambassadeur wordt binnen de 48 uur van deze beslissing in kennis gesteld. De betrokkene zal 14 dagen tijd krijgen om het grondgebied te verlaten.

Als NAVO-hoofdzetel en overeenkomstig het akkoord van het Hoofdkwartier dat ons land met deze instelling heeft gesloten, zal België de beslissingen van de NAVO loyaal uitvoeren.

In de lijn van de bezoeken van de Eerste minister en de Vice-eerste Minister naar Rusland, blijft België pleiten voor een open en franke dialoog met Rusland over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. 

België vraagt dat volledige klaarheid wordt geschapen in deze zaak en roept op om het Verdrag inzake chemische wapens na te leven.