Persbericht

Werven voor de implementering van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

Het Overlegcomité heeft op initiatief van eerste minister Charles Michel de vier werven voor de implementering van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen en de methodologie voor de werkzaamheden goedgekeurd.

Charles Michel, eerste minister: “de tandem investeringen-werkgelegenheid is de beste garantie voor een duurzaam welvaartsmodel voor België,  een stabieler, steviger, ambitieuzer en beter voorbereid land om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan”.

In maart 2017 heeft de eerste minister een Strategisch Comité opgericht in het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen om aanbevelingen te formuleren over investeringsprojecten en het investeringsklimaat in België.

Het Overlegcomité heeft beslist om de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie voor Strategische Investeringen tot de volgende legislatuur toe te spitsen op vier werven:

  • de interfederale governance en de synergie met de Europese instanties;
  • het regelgevend en administratief kader;
  • de mobilisatie van kapitaal (publiek-private samenwerking);
  • de herziening van de Europese begrotingsregels.

Het Overlegcomité heeft bovendien de oprichting van twee aanvullende werven goedgekeurd omtrent enerzijds het milieu (afval, circulaire economie, geen pesticiden meer, good food) en anderzijds energie (terugwinning van energie uit afvalstoffen). De Taskforce “Projecten” moet de uitvoering en opvolging ervan verzekeren.

Na het Overlegcomité werd een Interministeriële Conferentie voor Investeringen gehouden om de specifieke kwestie van de herziening van de Europese begrotingsregels te bespreken.

Twee studies zullen de eerste concrete resultaten opleveren wat betreft de aanpassing van het regelgevend en administratief kader voor strategische investeringen. De opdracht heeft voornamelijk betrekking op:

  • het schrappen van de mogelijkheid om in een later stadium tegen tussentijdse beslissingen in beroep te gaan wanneer er aanvankelijk geen beroep is ingesteld;
  • de vermindering van de termijnen om in beroep te gaan tegen administratieve beslissingen, bijvoorbeeld 15 dagen voor de procedures in kort geding en 45 dagen voor de inhoudelijke beslissingen;
  • de interfederale instrumenten: er zou bijvoorbeeld één enkel loket voor investeringen van interfederale aard kunnen worden opgezet om de toekenning van vergunningen voor de investeringsprojecten die de verschillende gewesten bestrijken te vergemakkelijken.

Meer info: www.npsi-pnis.be