Persbericht

Reactie op de “grote coalitie” in Duitsland: " Er is geen tijd te verliezen ! "

Nu het resultaat duidelijk is, moeten we een versnelling hoger schakelen. Er is geen tijd te verliezen! Ik ben ervan overtuigd dat de Duitse regering een drijvende kracht kan zijn voor het Europese project. 


De groei trekt aan en nooit tevoren zijn zovele burgers in Europa aan het werk geweest. Laat ons dus het momentum grijpen om resoluut stappen vooruit te zetten. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid. 

Ik roep mijn collega’s in de Europese Raad op om zeker op het vlak van immigratie en de versterking van de Europese economie en veiligheid vooruitgang te boeken. Dat zijn ook thema’s waarover beslissingen zullen moeten worden genomen op de Europese Raad van juni 2018. 

De uitdagingen voor de Unie blijven groot: de interne digitale markt, energie en internationale handel; dat zijn strategische thema’s die een directe impact hebben op het dagelijkse leven van onze Europese burgers. 

De economische heropleving van de eurozone moet de Europese Unie versterken tegenover de protectionistische dreiging, de verzwakking van het multilateralisme en de klimaatproblematiek. 

In deze context wil België ook met zijn partners het partnerschap tussen Europa en Afrika versterken, onder meer op het vlak van conflictpreventie en van de noodzakelijke stabilisering van de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara.