Evenement

Informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders

vrijdag 23 februari 2018
Location
Europa
Wetstraat 175
Brussel
België

De EU-leiders zullen in Brussel een informele bijeenkomst houden om institutionele vraagstukken te bespreken, zoals:

  • de samenstelling van het Europees Parlement na de verkiezingen van 2019 en mogelijke transnationale lijsten
  • de vraag hoe de EU mensen in topfuncties benoemt, met inbegrip van de zogenoemde "Spitzenkandidaten"

De staatshoofden en regeringsleiders zullen ook debatteren over de politieke prioriteiten van het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020, de langetermijn­begroting van de EU.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Leidersagenda. Aangezien de besprekingen toekomstgericht zijn, zal de bijeenkomst in EU‑27-samenstelling worden gehouden.

Over de Leidersagenda

De Leidersagenda biedt een overzicht van de belangrijkste vraagstukken die de voorzitter van de Europese Raad tussen nu en juni 2019 op de agenda van de leiders wil plaatsen.

Een aantal van deze vraagstukken zal tijdens formele bijeenkomsten van de Europese Raad worden besproken, terwijl andere in een informeel kader zullen worden behandeld, afhankelijk van de inhoud door de EU‑27 dan wel de EU‑28.

Op de agenda staan lopende werkzaamheden, maar het is ook de bedoeling dat impasses doorbroken worden en dat oplossingen worden gevonden voor belangrijke politieke dossiers.