Persbericht

De regering investeert in de toekomst: de Ministerraad keurt de plannen voor spoorinvesteringen goed

Vandaag 2 februari 2018 heeft de Ministerraad de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en van Infrabel goedgekeurd. Via deze investeringsplannen investeert de regering 5,3 miljard euro in de Belgische spoorwegen. “Deze regering investeert in het spoor. Ook in de investeringsplannen staat de klant centraal: nieuwe rijtuigen, een meer moderne en meer comfortabele stationsinfrastructuur zonder excessen, investeringen in veiligheid, de kwaliteit garanderen van ons uitgebreide spoornet en dankzij het extra waardevolle miljard zelfs de uitbreiding van dit netwerk en de afwerking van het GEN rond Brussel” stelt Minister Bellot tevreden vast.

Het meerjareninvesteringsplan 2018-2020 van de NMBS (1,7 miljard euro) wordt gekenmerkt door de uitrol van het European Train Control System (ETCS) en in de vervanging van het materieel dat niet kan worden aangepast aan het nieuwe seinsysteem. De inzet van nieuwe M7-rijtuigen moet een antwoord bieden voor de toename van het aantal reizigers, voor de problemen inzake capaciteit van het netwerk, voor de vraag van de reizigers naar modern comfort, voor de vervanging van het materieel dat de verwachte levensduur heeft bereikt en voor de noodzaak om het immobilisatiepercentage van het materieel terug te dringen. De NMBS zal bovendien vierspanningslocomotieven aanschaffen om de grensoverschrijdende lijnen verder te kunnen bedienen. Tevens zal ze zorgen voor het uitvoeren van de nodige moderniseringen en grote revisies op het materieel dat de helft van de verwachte levensduur heeft bereikt. Het investeringsprogramma van de NMBS strekt er eveneens toe de veiligheid te verhogen en het onthaal van de reizigers, in het bijzonder van de personen met een beperkte mobiliteit, te verbeteren dankzij het verhogen van de perrons in coördinatie met de werken die door Infrabel worden uitgevoerd en voorzieningen die de toegang tot de perrons vergemakkelijken. Ook een uitbreiding van de parkeerplaatsen voor wagens en fietsen wordt in het vooruitzicht gesteld.

Het meerjareninvesteringsplan van Infrabel (2,5 miljard euro) is rond drie thema's opgebouwd:

  • het thema Safety wordt gekenmerkt door de omvang van de uitgaven voor de uitrusting van het netwerk met ETCS, met daarbovenop de programma's voor de concentratie van de seinhuizen (doelstelling: 31 seinhuizen) en het New Traffic Management (doelstelling: 10 seinhuizen), welke noodzakelijk zijn om het ETCS-masterplan te voltooien; De vermindering van deze investeringen wijst op een beëindiging van de betrokken werken.
  • het thema Punctuality & Safety, waarvoor de investeringen inzake capaciteitsbehoud vanaf 2020 opnieuw boven 500 miljoen euro komen te liggen;
  • het thema Capacity, waarvoor de investeringen verder dalen. De bedoeling is evenwel dat het SMIP de zaken overneemt m.b.t. de capaciteitsuitbreidingen. In het MIP slaan de desbetreffende investeringen uitsluitend op reeds opgestarte werven (GEN rond Brussel, by-pass Mechelen, Lijn 50A, station Gent-Sint-Pieters, haven van Zeebrugge, ...) en op doorlopende programma's.

In hun respectievelijke MIP hebben beide ondernemingen, overeenkomstig hun beheerscontract, elk jaar de regionale verdeelsleutel - 60% in Vlaanderen en 40% in Wallonië - toegepast.

"Het heeft enorm veel werk gevraagd om de onderhandelingen hierover tot een goed einde te brengen en de verschillende ploegen die zich hiervoor hebben ingezet, verdienen alle lof. Ik kijk uit naar de hervatting van de werven, inzonderheid van de GEN-werven, nu in de lente", besluit François Bellot.