Persbericht

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren: het werk gaat voort!

De Ministerraad heeft vandaag de gids, charters en omzendbrief over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren goedgekeurd.

Charles Michel, eerste minister: “Ik ben verheugd dat we de maatregelen in de strijd tegen sociale dumping vanuit het domein overheidsopdrachten hebben versterkt. Dit is een grote stap vooruit richting eerlijke en gezonde mededinging. De maatregelen zijn uitgewerkt in samenwerking met de sectoren, de werkgevers en de vakbonden.”

Sociale dumping is nefast voor de economie. Het is een praktijk die tot oneerlijke concurrentie en banenverlies leidt. De federale regering heeft daarom besloten de regels ter bestrijding van sociale dumping aan te scherpen. In juli 2017 is daarom een gids opgesteld om de aanbestedende overheden praktische richtsnoeren aan te reiken voor de bestrijding van sociale dumping in de klassieke sectoren.

De vandaag goedgekeurde gids voor de speciale sectoren heeft een vergelijkbaar doel. De gids bevat praktische richtsnoeren voor de aanbestedende entiteiten in de speciale sectoren. Hij wordt aangevuld met twee charters, een voor de aanbestedende overheden in de speciale sectoren en een voor overheidsbedrijven en ondernemingen die bijzondere of exclusieve rechten genieten. Ten slotte zal een omzendbrief het charter van toepassing maken op de federale overheid die in dit opzicht een voorbeeldrol moet vervullen.

Dit zijn de maatregelen die de gids bevat:

 • verplichting om een offerte te weigeren in geval van schending van het sociaal, milieu- of arbeidsrecht die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd
 • mogelijkheid om een offerte te weigeren in geval van schending van het sociaal, milieu- of arbeidsrecht die niet strafrechtelijk wordt gesanctioneerd
 • uitsluiting omwille van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 • uitsluiting omwille van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 • uitsluiting omwille van fiscale en sociale schulden
 • uitsluiting omwille van niet-naleving van het sociaal, milieu- of arbeidsrecht
 • gunningscriteria
 • abnormaal lage prijzen
 • onderaannemingsketen
 • overheidsopdrachten overheidsopdrachten van beperkte waarde die door middel van een aanvaarde factuur geplaatst kunnen worden
 • onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging onder de Europese drempel
 • strijd tegen sociale dumping bij concessieovereenkomsten