Achtergrond

Actieplan 2018 – Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping

Elk jaar keurt de regering een actieplan goed om de sociale fraude aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de sociale dumping.

Het actieplan 2018 heeft als titel “Strijd tegen de sociale fraude” en is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van de federale diensten.

Het actieplan is gebaseerd op vijf strategische doelstellingen, waarover alle betrokkenen het eens zijn:

1.     Verlaging van de lasten op arbeid om het plegen van sociale fraude minder aantrekkelijk te maken

  1. Administratieve en wetgevende vereenvoudiging voor een grotere transparantie en een beter respect van de regels (digitalisering inbegrepen)
  2. Verhoging van de pakkans
  3. Verhoging van de actiecapaciteit van de sociale-inspectiediensten
  4. De strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping, met inbegrip van een verbetering van de samenwerking in de strijd tegen sociale fraude binnen de Europese context (Europese en internationale maatregelen).