Toespraken

Bekendmaking van het logo van de Top van Brussel 2018, met de secretaris-generaal van de NAVO

Geachte secretaris-generaal, beste Jens,

Dames en heren ministers,

Dames en heren,


 

Op 25 mei laatstleden kwamen wij hier in Brussel bijeen om de NAVO haar nieuwe hoofdkwartier te geven. Bij deze gelegenheid hebben we onze solidariteit herbevestigd tijdens een belangrijke speciale NAVO-vergadering.

 

Na Warschau, Newport, Chicago en Lissabon krijgt nu ook België de eer om u opnieuw te ontvangen op de volgende Top van ons Bondgenootschap op 11 en 12 juli 2018.

 

Het logo van de top, de vingers van twee vervlochten handen, staat symbool voor de eenheid en het vertrouwen tussen de NAVO-leden.

Deze top zal trouwens plaatsvinden tijdens de zomer waarin België zijn kandidatuur als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ter stemming zal voorleggen. 

Dames en heren,

 

Deze top zendt een sterk signaal uit naar de wereld.
 

Een signaal dat de NAVO altijd borg zal staan voor de veiligheid van onze burgers.
 

Omdat wij tegenover de onveiligheid zullen blijven streven naar een stabielere en rechtvaardigere wereld: een wereld van gemeenschappelijke waarden.
 

Individuele vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, dat is wat wij verdedigen voor de huidige en de toekomstige generaties.
 

De dreigingen zijn divers en nieuw. En noch de EU, noch de NAVO zijn in staat ze alleen aan te pakken.
 

Ik ben dus heel blij u nogmaals in het hart van Europa, in België, te kunnen verwelkomen.
 

Ik ben  er zeker van dat de top de vastberadenheid zal tonen om onze samenwerking met vereende krachten verder te zetten.
 

Zoals we in het verleden steeds hebben gedaan.
 

Ik wil u allemaal bedanken, en in het bijzonder u, Jens, voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
 

Bedankt en welkom in Brussel.