Persbericht

Hypothecaire kredieten: de federale regering garandeert een brede toegang tot eigendom en beschermt de financiële en economische stabiliteit

Afgelopen lente heeft de Nationale Bank, na een risicoanalyse van de hypothecaire en immobiliënmarkt, de regering aanbevolen een maatregel te nemen om de banken eisen op te leggen inzake aanvullend kapitaal voor kredieten waarvan het bedrag groter is dan 80% van de aankoopprijs van een goed.

De regering heeft deze aanbeveling niet gevolgd. Ze zou voor gevolg hebben gehad dat de toegang tot hypothecaire kredieten beperkt zou worden en de prijs van de hypothecaire kredieten de hoogte in zou gaan. De regering heeft de Nationale Bank gevraagd de risicoanalyse van de hypothecaire en immobiliënmarkt voort te zetten en een nieuwe aanbeveling te formuleren die overeenstemt met de wil om de brede toegang tot hypothecair krediet te vrijwaren.

Volgens de Nationale Bank zijn de vastgoedprijzen in het eerste semester van 2017 met 2,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar en ook de bedragen van de hypothecaire leningen stijgen opnieuw sterk: 5 à 6% per jaar.

De Nationale Bank stelt vandaag vast dat de hypothecaire markt in België gevoelig blijft door een hoge schuldgraad van de gezinnen, een verhoging van de immobiliënprijzen en te zwakke buffers in het kapitaal van de banken. Deze elementen vereisen voorzichtigheids- en waakzaamheidsmaatregelen om de stabiliteit van de bankenmarkt te beschermen.

De Nationale Bank stelt derhalve voor dat, naast het behoud van de door de vorige regering genomen maatregel (5%-regel), de banken die over een risicovollere hypothecaire portefeuille beschikken, grotere buffers moeten hanteren.

In tegenstelling tot het vorige voorstel heeft deze maatregel dus een impact op bepaalde banken volgens hun risicoprofiel en niet volgens het specifieke profiel van de lener.

Banken met een groter risicoprofiel zullen aan verhoogde waakzaamheid worden onderworpen. Deze maatregel is dus bedoeld om de financiële en economische stabiliteit te garanderen in het belang van de consumenten en de kandidaat-kopers. Deze maatregel maakt het vooral mogelijk de brede toegang tot hypothecair krediet te garanderen, wat in lijn ligt met het voorstel van de regering.

Dit voorstel van de NBB moet nog worden goedgekeurd door de ECB en andere Europese instanties alvorens het op de tafel van de regering terechtkomt.