Evenement

Top van het Oostelijk Partnerschap

vrijdag 24 november 2017
Location
Europa
Wetstraat 175
1000 Brussel
België

De 5e top van het Oostelijk Partnerschap ("Eastern Partnership" - EaP) vindt op 24 november in Brussel (Europagebouw) plaats.

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten en van de 6 oostelijke partnerlanden zullen hun blik op de toekomstige samenwerking richten.

Daarnaast zullen zij de balans opmaken van wat er is bereikt sinds de vorige top van 2015 in Riga, met speciale aandacht voor de tastbare voordelen voor de burgers van de 6 landen van het Oostelijk Partnerschap.

Tijdens de top zal worden gesproken over verdere versterking van de samenwerkingop de in Riga overeenkomen 4 prioritaire gebieden:

  • sterkere economie: economische ontwikkeling en betere marktkansen
  • sterker bestuur: versterking van de instellingen en goed bestuur
  • sterkere connectiviteit: betere verbindingen, met name op het gebied van vervoer en energie
  • sterkere samenleving: meer mobiliteit en contacten tussen mensen

De EDEO en de Europese Commissie hebben in een gezamenlijk werkdocument getiteld "Oostelijk Partnerschap - Focussen op sleutelprioriteiten en -resultaten" 20 doelen voor deze 4 prioritaire gebieden bepaald. Dit document werd in december 2016 gepresenteerd en in juni 2017 herzien.

Over het Oostelijk Partnerschap

Het EaP werd in 2009 opgezet ter bevordering van politieke associatie en economische integratie tussen de EU en de 6 Oost-Europese partnerlanden: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne.