Persbericht

Charles Michel zal geen lijsttrekker zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen

 “Ik wil me tot op het einde van de legislatuur volledig concentreren op de actie van de federale regering”, zo verklaarde Charles Michel. “Mijn functie als eerste minister en de uitdagingen waarvoor we nog staan, zoals de jobcreatie, de economische ontwikkeling, de bevordering van de investeringen, de veiligheid of de Europese kwesties, vereisen een totale beschikbaarheid.

Als regeringsleider wil ik eveneens borg staan voor de sereniteit die noodzakelijk is om efficiënt te kunnen werken vanuit de ministerraad. Rekening houdend met de verkiezingskalender – gemeenteraadsverkiezingen en daarna federale verkiezingen – maak ik dus een duidelijke keuze ten opzichte van de kiezers.”

De verkozen burgemeester van Waver,  “la Cité du Maca”, liet de schepenen en de gemeenteraads- en OCMW-leden van de “Lijst van de Burgemeester” op maandag 16 oktober weten dat hij geen lijsttrekker zou zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en dat hij zijn volledige steun toezegde aan het gemeentelijke team.

Op voorstel van Charles Michel werd Françoise Pigeolet, die op dit moment waarnemend burgemeester is, unaniem aangewezen als lijsttrekster voor de komende verkiezingen.

“Ik ben erg gehecht aan mijn stad en mijn medeburgers, ik hou van het warme en directe contact, het pragmatisme en het constructieve gezond verstand waarmee een gemeente wordt bestuurd”, aldus Charles Michel. “Ik ben wel degelijk van plan me in te zetten voor de grote toekomstprojecten voor Waver, het hart van Waals-Brabant. Mijn gemeentelijk engagement is duurzaam en blijft in de toekomst overeind, zonder dat ik deze keer zelf op de eerste rij sta. Ik zal dus vol overtuiging het toekomstproject voor Waver van de Lijst van de Burgemeester ondersteunen”.

Of deze steun betekent dat hij ook kandidaat zal zijn, ligt momenteel nog niet vast. Hierover zal later worden beslist, wanneer de lijst met 31 kandidaten wordt gefinaliseerd.

Françoise Pigeolet is sinds 2000 lid van de gemeenteraad en sinds 2003 schepen van de stad Waver. “Ik ben zeer vastberaden om deze uitdaging voor de toekomst van Waver met veel passie samen met ons team aan te gaan”, verklaarde Françoise Pigeolet.