Persbericht

De federale regering behoudt haar wil om de termijn van de administratieve aanhouding uit te breiden

De federale regering behoudt haar wil om de termijn van de administratieve aanhouding uit te breiden

De federale regering neemt akte van de stemming die vandaag plaatsvond in de Kamer over de herziening van artikel 12 van de Grondwet, waarin de termijn van de administratieve aanhouding wordt vastgelegd op 24 uur.
Het voorstel van de federale regering, dat de steun heeft van de fractieleiders van de meerderheid, voorziet erin dat deze termijn wordt opgetrokken tot 48 uur en, in geval van een terroristische inbreuk, tot 72 uur.
Deze maatregel maakt deel uit van het wetgevingspakket dat de federale regering heeft ontwikkeld om het terrorisme efficiënter te bestrijden. Deze uitbreiding van de administratieve aanhouding wordt gevraagd door de beroepsactoren die zich onophoudelijk, dag na dag inzetten voor de veiligheid van de bevolking. Tijdens de Commissie “Strijd tegen het terrorisme” hebben magistraten, onderzoekers, politiediensten en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie aldus gepleit voor een verlenging van deze termijn waarin iemand van zijn vrijheid kan worden beroofd zonder een met redenen omklede beschikking van een onderzoeksrechter. Het College van procureurs-generaal steunt ook deze uitbreiding tot 72 uur in geval van een terroristische inbreuk.
De regering herinnert eraan dat ons land een van de laatste landen van Europa is dat de korte termijn van 24 uur behouden heeft, terwijl de onderzoeken alsmaar complexer worden.
De federale regering neemt akte van de stemming in de Kamer. De regering behoudt haar wil om de termijn van de administratieve aanhouding uit te breiden.
Aangezien de strijd tegen terrorisme een prioriteit is en het essentieel is dat de veiligheidsdiensten bij de uitvoering hun taken worden begeleid door een wetgevend kader dat is aangepast aan de realiteit op het terrein, nodigt de regering de meerderheid uit om morgen een voorstel tot uitbreiding van de administratieve aanhouding tot 48 uur in te dienen.