Persbericht

"Early Warning System": voorkomen is beter dan genezen.

De Ministerraad heeft zijn akkoord verleend voor de ingebruikname van het "Early Warning System" voor cyberveiligheid. 

CERT.be en het CCB (Computer Emergency Respons Team van het Centrum voor Cybersecurity België) gaan de tool "Early Warning System" aankopen.

Het gaat om een geautomatiseerd platform voor de proactieve uitwisseling van informatie over incidenten en dreigingen. De betrokken sectoren zijn: kritieke infrastructuren, transport, energie, telecommunicatie, financiën, watervoorziening, internetproviders, gezondheid en de overheden. 

Charles Michel, eerste minister: "Gezien het toenemende risico van cyberterrorisme moeten vitale sectoren snel op de hoogte zijn van aanvallen. Zo kunnen ze correct reageren tegen inbraken, gegevensdiefstal of de vernietiging van hun systemen. Dankzij dit systeem zullen de ondernemingen het cyberveiligheidsniveau van hun IT-installaties kunnen verhogen”.

Dit platform verenigt de ondernemingen van de vitale sectoren, het CCB en het CERT.be en zijn partners. 

De federale regering keurde recent het noodplan inzake cyberveiligheid goed. Vandaag vult ze haar preventief arsenaal aan met de invoering van het “Early Warning System”.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Telecom en Digitale Agenda: “Cyberaanvallen en cyberspionage vormen een steeds grotere bedreiging voor onze nationale veiligheid, concurrentiepositie en economie. Daarom is het belangrijk dat we de kritische infrastructuur en vitale sectoren in ons land zo goed mogelijk beschermen en snel op de hoogte brengen van mogelijke cyberdreigingen. Het Cyber Security Early Warning System zal pro-actief informatie met hen delen zodat ze zich kunnen wapenen tegen bijvoorbeeld hackings of gegevendiefstal.”