Persbericht

FitchRatings behoudt de AA-rating van België maar wijzigt het stabiel perspectief naar negatief

De federale regering neemt akte van de rating van België door FitchRatings. De rating behoudt het vertrouwen in België en stelt vast dat er geen institutionele crisis is. Het ratingbureau maakt zich echter zorgen over verschillende begrotingselementen daarom wordt de beoordeling van de vooruitzichten bijgesteld van stabiel naar negatief. De verklaring hiervoor ligt onder meer in de nieuwe Europese boekhoudkundige regels die de perimeter van de schuld hertekenen, in de begrotingsproblemen in 2014 als gevolg van de verkiezingen; waardoor geen strikte controle mogelijk was; en in de economische vertraging die een impact heeft op de overheidsfinanciën.

 

De conclusies van FitchRatings sterken de federale regering in haar voornemen om de structurele hervormingen door te voeren die nodig zijn om de schuldgraad en het begrotingstekort terug te dringen, om het huidige concurrentienadeel weg te werken en om de pensioenen en de gezondheidszorg op lange termijn te kunnen blijven financieren.

 

De analyse van FitchRatings bewijst dat de koers, die de regering aanhoudt, de beste is voor ons welzijn, onze jobs en de onontbeerlijke solidariteit in ons land.

 

FitchRatings toont zich tevreden over de structurele hervormingen die de federale regering wil doorvoeren. Het agentschap stelt vast dat de begroting 2015 reeds “structurele maatregelen” inhoudt om het begrotingstekort te verminderen tot 2.1% van het BBP. FitchRatings voegt eraan toe dat het “een duidelijk verschil ziet op het vlak van de fiscale inspanningen in vergelijking met wat sinds 2009 is gebeurd” en verduidelijkt dat de overheid toen de voorrang gaf aan een fiscaliteit gebaseerd op de inkomsten of op eenmalige maatregelen.

 

Het ratingbureau dat “België heeft geïdentificeerd als één van de landen van de eurozone waar de overheidsfinanciën het hardst te lijden zouden kunnen hebben onder de kost van de vergrijzing”, verwelkomt de geplande hervormingen inzake de pensioenen.