Persbericht

De Ministerraad verduidelijkt de bevoegdheden van de minister van Mobiliteit om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Europese Commissie

De Ministerraad belast minister Willy Borsus met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer.

 

De minister zal aldus het gezag hebben over de  Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen en over de hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker van het onderzoeksorgaan voor spoorwegongevallen en -incidenten. Hij zal ook bevoegd zijn om vergunningen van spoorwegonderneming toe te kennen.

 

Willy Borsus neemt ook de bevoegdheden op met betrekking tot de toepassing van de tuchtprocedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal.

 

Met deze verduidelijkingen wil de Ministerraad elk potentieel belangenconflict waarin de minister gelijktijdig rechter en partij zou kunnen zijn, vermijden. Zo komt hij proactief tegemoet aan de door de Europese Commissie gevraagde verduidelijkingen.