Persbericht

De Europese Commissie keurt de Belgische begroting voor 2015 goed

De Europese Commissie heeft meegedeeld dat de begroting voor 2015 is gevalideerd. Eerste Minister  Charles Michel is verheugd over deze beslissing. “Dit bewijst dat onze keuze voor transparantie en begrotingsernst de geloofwaardigheid van ons land binnen Europa versterkt”, aldus de Eerste Minister.

Vorige week nog, tijdens de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel, had de Eerste Minister gepleit voor een volgehouden begrotingsdiscipline, gekoppeld aan een beleid van structurele hervormingen en economisch herstel binnen de Unie. Bij dezelfde gelegenheid overhandigde de Belgische regering haar ontwerpbegroting voor 2015 aan de diensten van Commissaris Katainen.

In dit ontwerp zou het financieringssaldo van België in 2015 –2,1 % van het bbp moeten bedragen, terwijl het structureel saldo op –1,3 % van het bbp zou moeten komen. Dit betekent een structurele verbetering met 0,7 % van het bbp tussen 2014 en 2015.

Voor Entiteit I, het federale niveau, komt dit neer op het respecteren van een financieringssaldo van  -1,9 % in 2015, of een verbetering van het structureel saldo met 0,725 % in 2015.

In vergelijking met 2014 vallen twee nieuwigheden op. Ten eerste houden de begrotingsontwerpen rekening met de bevoegdheidsoverdrachten van de Zesde staatshervorming waardoor bepaalde uitgaven en inkomsten bij de gemeenschappen en de gewesten terechtkomen. Ten tweede worden de begrotingsontwerpen voor het eerst opgemaakt op basis van de SEC 2010-boekhouding.

De Eerste Minister herinnert aan het engagement van zijn regering om economische en sociale hervormingen door te voeren om de werkgelegenheid te ondersteunen, wat de beste garantie vormt voor de duurzame financiering van de sociale zekerheid.