Toespraken

Openingsavond van de "Happy Independent's Year" - campagne

Mesdames et Messieurs,

 

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour célébrer un anniversaire important : le statut d’indépendant souffle ses 50 bougies.

 

C’est en 1968 que le statut social d’indépendant voyait le jour. A l’époque, on parlait uniquement d’une assurance couvrant les plus « gros risques ». Il fallait donc être un peu… oserais-je le terme… kamikaze pour se lancer dans une telle aventure.

 

Mais depuis lors, le statut d’indépendants s’est fortement développé.

 

Désormais, les détenteurs de ce statut sont des forces vives de notre modèle économique et social. Ce sont des acteurs de la santé, de la construction, de l’innovation, de l’artisanat, des professions libérales également.

 

Être indépendant, c’est un choix, un engagement, une passion.

 

C’est aussi l’occasion de créer son propre emploi et d’en créer pour d’autres.

 

 

Mais nous savons aussi que la prise de risques, la prise de responsabilités sont inhérentes à ce statut. Et qu’il y avait de profondes injustices historiques par rapport à d’autres catégories de travailleurs.

 

Les Gouvernements successifs se sont attelés à renforcer les filets de sécurité pour les indépendants et à favoriser l’entreprenariat.

 

Ces dernières années, Sabine Laruelle, Willy Borsus, aujourd’hui Denis Ducarme travaillent et ont travaillé pour revaloriser le statut des indépendants.

 

En 2016, 48 ans après la création du statut d’indépendant, nous avons procédé à l’égalisation historique de la pension minimale des indépendants sur celle des salariés.

 

Nous avons également amélioré le statut d’aidant proche et permis l’accès au deuxième pilier de pension pour les indépendants en personne physique.

 

Nous avons agi pour les 100.000 personnes qui travaillent au-delà de l’âge de la retraite encore en supprimant les limites du travail autorisé pour les indépendants pensionnés. Ils peuvent désormais bénéficier de leur pension tout en continuant à percevoir le fruit de leur travail.

 

En tant qu’indépendant ou PME, le premier emploi est le plus difficile à créer. C’est une étape complexe. Pour donner un boost à la création d’emploi, nous avons prévu l’exonération des cotisations sociales patronales à vie pour le premier emploi créé. Cette mesure fonctionne.

Elle produit des résultats et a permis la création de 22.000 jobs ! C’est une mesure phare qui est désormais étudiée par d’autres pays européens.
 

Dames en heren,
 

De voorbije drie en een half jaar hebben we een hele reeks maatregelen ingevoerd die hun effect niet hebben gemist.

We tellen op dit moment meer dan één miljoen zelfstandigen in België, van wie 700.000 in hoofdberoep.

 

Op dit moment komen er maandelijks meer dan 1.000 nieuwe zelfstandigen in hoofdberoep extra bij!

Dat zijn 1.000 mensen die de stap zetten naar vrij ondernemerschap! Een record en een groot succes.


Die positieve cijfers zijn niet toevallig.
We voeren een beleid dat resoluut inzet op meer vrijheid om te ondernemen.

Ons opzet was van bij de start duidelijk: enkel door meer jobs te creëren kan je de sociale zekerheid duurzaam in stand houden.

Daarom zijn jullie ook bondgenoten. En ik zeg dit uit volle overtuiging.

Het pakket dat de regering heeft doorgevoerd is daarom essentieel en substantieel.

Een maatregel waar ik zelf bijzonder trots op ben is de
de vermindering van de sociale bijdragen voor de eerste 6 gecreëerde jobs.

 

Daarbovenop komt de verlaging van de werkgeversbijdragen van 33% naar 25%.

Een daling van de arbeidskost met 2,6 miljard euro.

 

De verlaging van de socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen van 22% naar 20,5% betekent een jaarlijkse winst van 600€ voor een belastinggrondslag van 40 000€.

 

En ons werk is niet af! We hebben nog een vol jaar voor de boeg om onze hervormingen te versterken.

De vooruitzichten voor 2018 zijn bemoedigend:

  • de groei is gestegen (1,8% tegenover 1,7% in de vorige prognose);
     
  • de binnenlandse vraag geeft de groei een boost (in het bijzonder de investeringen: +3,8% bruto-investeringen in vaste activa tegenover +2,9% in de vorige prognose);
     
  • de binnenlandse werkgelegenheid evolueert met +8 900 eenheden ten opzichte van de vorige prognose (in totaal 57  200 jobs in 2018);
     
  • en de werkloosheidsgraad daalt met 0,4% naar 6,7% ten opzichte van de vorige prognose.


Dames en heren,


Samen kunnen we trots zijn op de weg die we hebben afgelegd.


Maar ik ben me ervan bewust dat we nog een hele weg moeten afleggen.

Samen met de regering en de minister Ducarme kunt u op ons rekenen: we gaan de hervormingen voortzetten om de initiatiefzin te bevorderen en de zelfstandigen nog beter te beschermen.

Het sociaal statuut van de zelfstandigen viert zijn 50-jarig bestaan.

Dat is een hele mooie verjaardag maar ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen!

Bedankt voor uw aandacht.