Persbericht

Kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad – Charles Michel: “We zijn er klaar voor!”

Op 23 oktober 2015 lanceerde België officieel zijn campagne voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad. Er werd een intensieve campagne gevoerd en op alle niveaus werden diplomatieke contacten gelegd om de voordelen van de Belgische kandidatuur in de kijker te zetten.

 

Onze campagne kreeg brede steun. Ik wil in het bijzonder ons diplomatieke netwerk, onder leiding van Didier Reynders, bedanken voor het werk dat is verricht in de 86 landen waar we aanwezig zijn.

 

Sinds zijn aantreden heeft de eerste minister 48 landen bezocht en meer dan 200 bilaterale gesprekken gehad. Details: www.premier.be.

Bij elk van deze ontmoetingen heeft de eerste minister de Belgische geopolitieke visie toegelicht. Multilateralisme is voor ons het uitgangspunt om de huidige internationale uitdagingen het hoofd te bieden: de strijd tegen het terrorisme, de opwarming van de aarde, migratie, ...

 

Onlangs nog had de eerste minister een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, waarin hij heeft gewezen op de voordelen van de Belgische kandidatuur.

Charles Michel: “Het zit in ons DNA om bruggen te slaan om oplossingen te vinden die alle partijen tevreden stellen. Het is in deze geest dat we constructieve en innovatieve oplossingen willen vinden om de spanningen te verminderen in een aantal actuele internationale kwesties, zoals de Iraanse nucleaire kwestie, het Israëlisch-Palestijnse conflict en de spanningen tussen Rusland en het Westen, om er maar een paar te noemen.”

“Onze acties zullen zich toespitsen op het bevorderen van de vrede, het verdedigen van de mensenrechten, het ondersteunen van duurzame ontwikkeling en het tot stand brengen van consensus.”

België is altijd betrokken geweest bij vredeshandhavingsoperaties via actieve deelname van zijn troepen ter plaatse. We zijn actief betrokken geweest bij het voorkomen van misdaden tegen de menselijkheid en het beschermen van burgers tijdens conflicten, in het bijzonder vrouwen en kinderen.

Armoedebestrijding, vermindering van sociale ongelijkheden, bevordering van de emancipatie van vrouwen, beheer van natuurlijke hulpbronnen, bestrijding van de klimaatverandering, bevordering van de universele gezondheidszorg, het zijn allemaal doelstellingen die moeten bijdragen aan het bevorderen van de vrede in de wereld.

Ons doel voor de Verenigde Naties moet zijn om dag in dag uit een effectieve organisatie uit te bouwen die zich inzet voor het gemeenschappelijk belang van de lidstaten. De sleutel tot succes ligt in het vermogen om actief te luisteren, de kunst om compromissen te sluiten en de kracht van overtuigingen om deze beslissingen te bekrachtigen.

Ons land boekt door zijn transparante en constructieve houding resultaten die iedereen ten goede komen. Brussel is na New York de tweede diplomatieke hoofdstad ter wereld. Met onze internationale verankering en ervaring zijn wij bereid deze verantwoordelijkheden op ons te nemen. Een consensus bouwen en streven naar vrede.

De stemming begint op vrijdag 8 juni om 10 uur plaatselijke tijd. Minister Didier Reynders zal België vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.