Achtergrond

Jobs, jobs, jobs: het werk gaat voort!

Beste medeburgers,

Ik wens u een gelukkig 2018 en een goede gezondheid, veel geluk en succes voor u en uw dierbaren.

Meer dan ooit zullen we ons enthousiast en vastberaden inzetten om de zaken te verbeteren.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om met u de afgelegde weg te overlopen.

In 2014 hebben we een historische keuze gemaakt.

Op elk moment hebben we de onwaarheden aan de kaak gesteld. Stap voor stap hebben we als team de mensen overtuigd. We hebben de waarheid verteld, zonder taboes. We hebben de relevantie van onze oplossingen aangetoond.

We hebben de institutionele kwesties vastberaden van de politieke tafel geveegd voor deze legislatuur. En daar zie ik persoonlijk op toe. Voor het eerst in tientallen jaren kan een federale regering elke seconde van de legislatuur werken aan sociale, economische en veiligheidskwesties.

Wat een contrast na de 541 dagen durende institutionele crisis die het land volledig had lamgelegd en ons imago in het buitenland had aangetast.

En de resultaten zijn er!

Onze economie is nog nooit zo dynamisch geweest. Onze sociale bescherming is nog nooit zo solide geweest. Ons land is nog nooit zo sterk geweest.

In drie jaar tijd:

·       is het overheidstekort drie keer kleiner geworden (van 2,3% naar 0,7% van het bbp);

 

·       werden er 176 500 jobs gecreëerd;

 

·       zijn de lage en middelhoge lonen gemiddeld met meer dan 100 euro per maand verhoogd, het equivalent van een dertiende maand;

 

·       liggen de minimumpensioenen 92 euro per maand hoger voor werknemers en 160 euro voor zelfstandigen;

 

·       heeft de regering het leefloon van een alleenstaande met 92 euro verhoogd, dat van een gezinshoofd met 122 euro en dat van een samenwonende met 61 euro;

 

·       is de werkloosheidskost met 1,5 miljard euro gedaald, terwijl de uitgaven voor gezondheidszorg met 3 miljard euro zijn gestegen.

 

Op alle belangrijkste vergelijkingspunten heeft ons land zijn aantrekkingskracht en de plaats die het verdient op het Europese en internationale toneel herwonnen. Daar moeten we trots op zijn en dit moet ons aanzetten om onze inspanningen nog fors op te voeren.

Het moment is uniek. Sommigen hebben het over een groeipercentage van 2%. We moeten deze kans grijpen.

Vandaag moeten we het hervormingsproces versnellen. Stilstaan is achteruitgaan. We moeten iedereen de vruchten van de groei laten plukken. Dat is onder meer het doel van de diepgaande hervorming van de vennootschapsbelasting waarover de Kamer zojuist heeft gestemd.

Deze hervorming zal de economische kracht van onze bedrijven versterken, in het bijzonder van de kleinste. Voor het eerst is het tarief gedaald van 33,99% naar 29% en in 2020 zal het dalen tot 25%. Voor de kmo’s is het nu vastgesteld op 20% voor de eerste 100 000 euro... Een duwtje in de rug voor iedereen die jobs creëert.

Ons leitmotiv voor 2018 is de uitbreiding van onze hervormingen. Meer koopkracht, meer concurrentievermogen, meer sociale bescherming. Het DNA van de regering is gericht op het consolideren en boosten van de jobcreatie.  

Jobs, jobs, jobs.

Onze ambitie is ook om het investeringsbeleid in België nieuw leven in te blazen.

De bedoeling is om 60 miljard euro uit de publieke en de private sector te mobiliseren voor gerichte en strategische projecten in drie sleutelsectoren: digitale agenda, mobiliteit en energie.

De bevoorradingszekerheid, betaalbare energie voor gezinnen en bedrijven en de naleving van onze klimaatverbintenissen zijn de hoekstenen van het energiepact dat in 2018 moet worden gesloten. De wet inzake de kernuitstap werd in 2015 bevestigd en moet worden uitgevoerd.

We blijven uiterst waakzaam als het gaat om de veiligheid en de strijd tegen terrorisme. Sinds januari 2015 hebben we ongekende hervormingen doorgevoerd en begrotingsmiddelen ingezet om het best mogelijke beschermingsniveau te waarborgen.

Ik prijs de moed van onze ordetroepen, onze politieagenten en onze militairen, die elke dag het beste van zichzelf geven om terroristische dreigingen te bestrijden.

We zullen nooit toegevingen doen wat onze fundamentele waarden betreft. We versterken onze acties voortdurend.

In de actualiteit werd overigens het complexe dossier van het asiel- en migratiebeleid belicht. Ik wil duidelijk stellen dat ik een beleid wil handhaven om onze grenzen te beschermen en een aanzuigeffect te vermijden. Een krachtig, maar tegelijkertijd menselijk beleid dat stoelt op het werk van onze administraties en het respect voor de administratieve en gerechtelijke beslissingen. Geen Calais-jungle in ons land, maar respect voor de menselijke waardigheid.

Wat de repatriëringen naar Soedan betreft, is een onderzoek aan de gang, dat aan het parlement zal worden voorgelegd. In afwachting heb ik beslist de gedwongen repatriëringen op te schorten.

De keuze die we drie jaar geleden hebben gemaakt, werpt vruchten af: focus op de sociale, economische en veiligheidskwesties. Meer koopkracht, meer competitiviteit en een solidere sociale bescherming. Werkloosheid ondermijnt de sociale zekerheid. Onze hervormingen garanderen de financiering van de solidariteit.

·       we hadden een belastinghervorming voor de lage en middelhoge lonen beloofd, en die is er gekomen;

·       een tarief van 20 procent voor de kmo’s, dat is er gekomen;

·       het minimumpensioen voor zelfstandigen op gelijk niveau met dat van de werknemers, is gerealiseerd;

·       veiligheidsstraffen voor de zwaarste misdrijven, ze zijn er;

·       toegestane arbeid voor gepensioneerden zonder loonbeperking, ook gerealiseerd;

·       en zoveel andere hervormingen.

Het werk wordt voortgezet. We hebben nog meer dan 400 dagen om actie te ondernemen. We gaan onze inspanningen nog opvoeren. Ik zal niemand anders de timing of de agenda van de regering laten bepalen.

Geen enkele onwaarheid of polemiek zal ons van ons parcours doen afwijken. Voor de werkgelegenheid, de investeringen, de sociale cohesie en de veiligheid.

Ik ben vastberaden. 

Doorzettingsvermogen en koelbloedigheid in alle omstandigheden zijn onze beste troeven om onze doelstellingen te bereiken.

U kunt op mij rekenen.

Ik wens u een heel gelukkig 2018.

 

CHARLES MICHEL

Eerste minister