Evenement

Informeel diner van de staatshoofden en regeringsleiders

dinsdag 28 mei 2019
Location
Europa
Wetstraat 175
Brussel
België

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement zullen de EU-staatshoofden en -regeringsleiders bijeenkomen voor een top op 28 mei 2019 in Brussel. Zij zullen de verkiezingsuitslag evalueren en de benoemingsprocedure starten voor de leiders van de EU-instellingen.

"Bij deze procedure worden uiteraard de Verdragsregels gevolgd. Zowel geografisch evenwicht als demografische overwegingen moeten meespelen, zodat grote én kleine landen in de hoogste ambten in de EU vertegenwoordigd zijn."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Voorzitter Tusk, die de bijeenkomst aankondigde na afloop van de top in Sibiu, benadrukte dat hij de Europese Raad graag in juni 2019 de nieuwe EU-leiders wil laten voordragen.