Persbericht

Eerste minister Charles Michel neemt Roland Gillet in dienst

Roland Gillet gaat als expert aan de slag in de beleidscel van de eerste minister.

Als doctor in de economische wetenschappen zal Roland Gillet zijn expertise ten dienste stellen van de eerste minister.

Hij is professor economie aan de Sorbonne (Parijs) en aan de ULB (Solvay) en staat als eerste gerangschikt na het agregaatsexamen Managementwetenschappen, het Franse nationale examen voor de aanwerving van universiteitsprofessoren. Hij combineert onderwijs en onderzoek en wordt wetenschappelijk adviseur bij verschillende privé- en overheidsorganisaties.

Als expert zal hij de eerste minister raadgeven in het kader van de actie van de federale regering om de economische relance een boost te geven teneinde de voorwaarden voor jobcreatie te bevorderen.