Persbericht

De Brexit zal ons niet tegenhouden!

Charles Michel: "De Brexit zal ons niet tegenhouden! Dankzij Nemo zijn België en het Verenigd Koninkrijk geconnecteerd. Meer interconnectie houdt de energieprijzen onder controle en waarborgt voldoende en duurzame bevoorrading."

 

Persbericht - ELIA

Na een ontwikkelings- en bouwfase die 10 jaar duurde, start vandaag de commerciële uitbating van Nemo Link.  De interconnector is een gezamenlijk project van de Belgische en Britse tranmissienetbeherders Elia en National Grid die hiervoor een joint-venture oprichtten met een gemengd Belgisch-Brits team. De 140 km lange transmissiekabels (waarvan 130 km in de Noordzee) verbinden de conversiestations in Richborough (GB) en in Brugge (BE) die elk aangesloten zijn op het binnenlandse net. De realisatie van Nemo Link is een essentiële stap in de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnet. Interconnectoren zijn cruciaal onder meer voor de massale integratie van hernieuwbare energie waarbij productie-overschotten op Europees niveau verhandeld kunnen worden aan gunstige prijzen. Interconnectoren dragen zo niet alleen bij aan een duurzaam maar ook aan een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

 

 

Chris Peeters, Chief Executive Officer Elia:

Vandaag zijn we terecht trots op de realisatie van Nemo Link. Dit project kon enkel tot stand komen dankzij de goede samenwerking van de teams bij zowel Elia als National Grid. Met deze interconnector werken we aan een beter energiesysteem voor de consumenten in beide landen, waarbij we volop inzetten op de energietransitie richting meer duurzaame en betaalbare energie. Daarenboven bevordert de verbinding de bevoorradingszekerheid. De ingebruikname van Nemo Link, gecombineerd met ALEGrO, onze interconnector met Duitsland dat volgend jaar afgerond wordt, verhoogt aanzienlijk onze interconnectiviteit met het buitenland en plaats ons in hart van het Europees energiesysteem.

 

 

18.559 MWh uitgewisseld op de eerste dag in de richting van Groot-Brittannië

 

Sinds donderdag 31 januari, 00h, zijn de energieuitwisselingen opgestart. Gemiddeld zullen 773 MW uitgewisseld worden en zal een totaal volume van 18.559 MWh gedurende de ganse dag worden getransporteerd door de Nemo Link kabel. Nemo Link is hiermee vanaf vandaag operationeel. Dit betekent dat marktpartijen via de kabel elektriciteit aankopen en verkopen. Elia en National Grid staan in voor de uitbating van de interconnector en stellen de infrastructuur ter beschikking van de marktpartijen. Nemo Link faciliteert de transitie naar een duurzaam en betaalbaar systeem en zal  in de toekomst heel wat voordelen bieden voor de consumenten in beide landen.

 

 

 

1000 MW erbij voor de bevoorradingszekerheid

 

Het hoofddoel van de verdere uitbouw van onze interconnectoren is de integratie van hernieuwbare energiebronnen. We gaan dus de energie gaan halen waar ze wordt geproduceerd en ze vervolgens naar de plaats vervoeren waar ze kan worden verbruikt, met een zo laag mogelijke prijs voor de verbruiker. De interconnecties dragen ook bij aan de integratie van de Europese markt, want zij maken de convergentie tussen de prijzen in België en deze in de buurlanden mogelijk. Nemo Link draagt bovendien bij tot de bevoorradingszekerheid van ons land. Nemo Link is uitgerust voor een vermogen van 1000MW (wat overeenstemt met het vermogen van één kernreactor). Dat is dus het vermogen dat de marktspelers via deze nieuwe verbinding zullen kunnen uitwisselen.

 

Een belangrijke technische primeur

 

Dit project is uniek voor Elia. Het is de eerste rechtstreekse elektrische verbinding tussen België en het Groot-Brittannië. Het is ook de eerste onderzeese interconnector van ons land. Daarenboven wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van HVDC-technologie (High Voltage Direct Current of gelijkstroom). Deze technologie is de beste keuze voor de verbinding omdat de twee elektriciteitsnetten niet gesynchroniseerd zijn. Onder meer de fluxen, die door de verbindingen lopen, kunnen beter geregeld worden. De kabel heeft een spanningsniveau van 400 kV en wordt geïsoleerd met polythylene, een primeur.