Persbericht

“Vanaf morgen moet er opnieuw onderhandeld worden. Er is geen alternatief.”

Eerste minister Charles Michel betreurt de staking van vandaag. In naam van de federale regering lanceert de premier een oproep om de dialoog te herstellen.

“Vakbonden en werkgevers moeten opnieuw rond de tafel gaan zitten. Een staking lost niets op. Ik wil ook iedereen bedanken die vandaag aan de slag is.”

De regering hoopt dat er alsnog een akkoord over de loonmarge kan komen. Dat is belangrijk voor onze gezinnen en bedrijven. Vorige keer hebben vakbonden en werkgevers ook een akkoord gesloten. Er is geen enkele reden waarom dat nu uitgesloten is. Het akkoord over de loonmarge is ook belangrijk om de laagste uitkeringen op te trekken. De regering heeft er zich toe verbonden om de welvaartsenveloppe volledig uit te keren. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 354 miljoen euro. Voor 2020 om 716 miljoen euro.

“De regering heeft de koopkracht fors verhoogd dankzij de taxshift. Mensen houden netto meer over dan vier jaar geleden. Bedrijven hebben 219.000 jobs gecreëerd. We moeten onze jobs beschermen en dat moet de belangrijkste zorg van alle partijen zijn.“

Bovenop de maximale loonstijging van 0,8% die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voorstelt, moet je ook de automatische indexering meerekenen. Daardoor bedraagt de effectieve loonstijging 4,6%.

“De regering hoopt dat beide partners zich bewust zijn van de uitdaging waar we voor staan. Sociale rust is in het belang van iedereen.”