Persbericht

Tips tegen cyberaanvallen

Eerste minister Charles Michel en Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer slaan de handen in elkaar om onze democratische instellingen, overheidswebsites en politieke actoren beter te wapenen tegen cyberaanvallen, hacken en gegevensdiefstal. Dat hebben beiden vandaag verklaard in De Kamer.

Charles Michel : “Een cyberaanval kan altijd gebeuren. Zeer recentelijk heeft de hacking van de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne aangetoond dat het risico bestaat.”

In het licht van deze gebeurtenissen heeft het Centrum voor Cybersecurity onlangs overlegd met verschillende Europese partners over het risico van cyberaanvallen op politieke doelwitten (politieke partijen, mandatarissen, verkiezingen,…). Het CCB heeft bovendien samen met de Privacycommissie en de ICT-diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 22 november jl. een conferentie over cybersecurity georganiseerd voor de parlementsleden en hun medewerkers.

“Op mijn initiatief zal het Centrum voor Cybersecurity ook een brief sturen aan de voorzitters van het Parlement. Dat document met aanbevelingen moet onze volksvertegenwoordigers sensibiliseren om hun eigen gegevens en die van het parlement beter te beschermen.”

Philippe De Backer : “Wanneer databanken van de overheid slachtoffer zijn van een cyberaanval, dan liggen talrijke gegevens van alle Belgische burgers voor het grabbelen. Als staatssecretaris voor Privacy maak ik  mij daarover zorgen. Daarom ga ik nauw samenwerken met het Centrum voor Cybersecurity (CCB) om te bekijken welke acties we kunnen nemen om gegevensbescherming te versterken en het respect voor de privacy te vergroten.