Nieuws

Persbericht

De continuïteit van de spoorvervoersdienst van personen waarborgen in geval van staking

“De staking is een mislukking maar het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of zich te verplaatsen, is van essentieel belang voor wie niet over een voertuig beschikt. Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden. Het systeem zal regelmatig worden geëvalueerd.”
Persbericht

De Belgische regering zet de geweldplegingen tegen homoseksuele mannen in de Republiek Tsjetsjenië op de agenda van de Raad van Europa.

Eerste minister Charles Michel en vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders houden eraan om nogmaals hun bezorgdheid te uiten over de informatie over geweldplegingen tegen homoseksuele mannen in de Republiek Tsjetsjenië die we sinds vorige maand ontvangen van nationale en internationale organisaties. 
Persbericht

Polarisatie overstijgen door verschillende religies en levensbeschouwingen samen te brengen

“Het is belangrijk om de permanente dialoog te stimuleren tussen de vertegenwoordigers van de erkende diensten, van de vrijzinnigen en van de federale staat om het voortbestaan van onze fundamentele waarden, de rechten van de mens, te vrijwaren en te garanderen.”
Persbericht

Thematische Ministerraad - documenten

De thematische Ministerraad met betrekking tot veiligheid, justitie en defensie heeft deze zondag in Hertoginnedal plaatsgevonden.
Persbericht

Elektronische facturatie: minder papier voor de overheid, meer besparingen voor de ondernemingen

“De elektronische factuur vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Het is een formidabel instrument: modern, praktisch, goedkoop en betrouwbaar. Dankzij de elektronische facturatie kan niet alleen de overheid besparen in de kosten waarmee de papieren factuur gepaard gaat, ook de ondernemingen kunnen hun administratieve lasten verminderen.”
Persbericht

“De verkiezing van Emmanuel Macron kan een opportuniteit zijn voor Europa”

"De overwinning van Emmanuel Macron een kans moet zijn om alle mensen van goede wil te verenigen om het Europese project nieuw leven in te blazen. Europa vormt een politieke en strategische troef. Het moet opnieuw een echte meerwaarde worden voor onze medeburgers.”
Persbericht

De ministerraad zet het licht op groen voor het allereerste 'Nationale Cybernoodplan'.

“Snelheid en efficiëntie zijn essentieel in het geval van een cyberaanval. Een noodplan is meer dan ooit een noodzaak om de veiligheid van onze burgers te garanderen. De regering neemt hier haar volle verantwoordelijkheid om de gevolgen van incidenten zoveel mogelijk te verhinderen of verminderen.”
Persbericht

Formele activering van het Verenigd Koninkrijk van artikel 50

“We zijn voorstander van een verregaand vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Dergelijk akkoord moet de integriteit van de interne markt met zijn vier vrijheden respecteren. Het veiligstellen van een eerlijk en gelijk speelveld (level playing field) staat hierbij voorop, net zoals het inbouwen van een sluitende juridisch omkadering. Zo’n akkoord is gestoeld op een goed evenwicht tussen rechten en plichten.”
Persbericht

Inhuldiging van het kunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen – “Gewond maar nog steeds staande ondanks het ondenkbare”

©Belgium.be
Het werk, dat “Gewond maar nog steeds staande ondanks het ondenkbare” werd gedoopt, straalt iets poëtisch uit en is volledig gewijd aan de slachtoffers.
Persbericht

België kandidaat voor de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau

La Belgique, candidate pour accueillir l’Agence européenne des Médicaments
« Door dit agentschap in ons land te vestigen, kunnen we onze expertise in dit domein aanzienlijk versterken. »

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.