Nieuws

Persbericht

De regering investeert in de toekomst: de Ministerraad keurt de plannen voor spoorinvesteringen goed

Vandaag 2 februari 2018 heeft de Ministerraad de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en van Infrabel goedgekeurd. Via deze investeringsplannen investeert de regering 5,3 miljard euro in de Belgische spoorwegen.
Persbericht

Google kondigt nieuwe investering in België

In aanwezigheid van de Belgische premier Charles Michel kondigt Google vandaag een nieuwe investering aan van ongeveer 250 miljoen euro voor de bouw van een bijkomend datacenter op zijn site in Saint-Ghislain. Met de bouw van het datacenter komt de totale investering in België op 1 miljard euro. Google onthulde op het terrein naast het datacenter ook een nieuw zonnepanelenveld, een investering van 3 miljoen euro.
Persbericht

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren: het werk gaat voort!

“Ik ben verheugd dat we de maatregelen in de strijd tegen sociale dumping vanuit het domein overheidsopdrachten hebben versterkt. Dit is een grote stap vooruit richting eerlijke en gezonde mededinging. De maatregelen zijn uitgewerkt in samenwerking met de sectoren, de werkgevers en de vakbonden.”
Persbericht

Hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd in het parlement

“De hervorming van de vennootschapsbelasting was van essentieel belang om een welvarende toekomst voor onze bedrijven te garanderen en hen te versterken ten aanzien van de concurrentie uit andere landen. Deze hervorming was noodzakelijk om investeringen en dus het scheppen van jobs aan te moedigen. Met deze hervorming is België een van de landen die er echt voor kiest om ons fiscaal systeem te vereenvoudigen.”
Persbericht

Groen licht voor de nieuwe camerawet

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed.
Persbericht

“Ik laat niemand het energiepact torpederen. Het werk gaat voort.”

“Ik laat niemand het energiepact torpederen.” Eerste minister Charles Michel zal toezien op de loyale uitvoering, te goeder trouw, van de wet die voorziet in de kernuitstap in 2025 en van het regeerakkoord.De doelstelling waartoe België zich heeft geëngageerd, blijft de kernuitstap. We hebben dit in het regeerakkoord herhaald en ik heb dat in het Parlement herbevestigd.We moeten er alles aan doen om onze engagementen na te komen:de energiebevoorradingszekerheid veiligstellen;de…
Persbericht

Wetsontwerp om de verkeersveiligheid te verbeteren: Alcohol achter het stuur, rijden zonder rijbewijs, recidivisme: wegpiraten zullen strenger gestraft worden

Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot is in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd op de Ministerraad voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Hoge alcoholgehaltes en recidive worden strenger aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zullen zwaarder worden gestraft. Het wetsontwerp wordt nu naar het parlement gestuurd.
Persbericht

Catherine De Bolle wordt Executive Director van Europol

“Catherine de Bolle is de juiste vrouw op de juiste plaats. Haar verkiezing is een erkenning van de inzet en het professionalisme van onze politie. De voorbije jaren heeft ze ons land een grote dienst bewezen. De actie van Europol is een belangrijke garantie voor de veiligheid van onze burgers. De regering gelooft in een sterkere samenwerking tussen de diverse politiediensten in Europa. Ik wil haar persoonlijk veel succes wensen met haar nieuwe uitdaging.”
Persbericht

Gezamenlijke verklaring – Gaïchel X

Op 23 november 2017 vond onder het gezamenlijke voorzitterschap van eerste ministers Charles Michel en Xavier Bettel de tiende gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering plaats in Brussel. Deze ontmoeting past in de gevestigde traditie van de ontmoetingen tussen de twee regeringen sinds de eerste Gaïchel van 28 april 2004. 
Persbericht

Hypothecaire kredieten: de federale regering garandeert een brede toegang tot eigendom en beschermt de financiële en economische stabiliteit

Afgelopen lente heeft de Nationale Bank, na een risicoanalyse van de hypothecaire en immobiliënmarkt, de regering aanbevolen een maatregel te nemen om de banken eisen op te leggen inzake aanvullend kapitaal voor kredieten waarvan het bedrag groter is dan 80% van de aankoopprijs van een goed.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.