Nieuws

Persbericht

Fipronil – De federale regering wordt het eens over 10 maatregelen om de getroffen bedrijven te steunen

Naast alle maatregelen die werden genomen op het vlak van de volksgezondheid om de voedselveiligheid te garanderen en rekening houdend met de context van de crisis en de economische gevolgen voor de bedrijven, wil de federale regering de sectoren die het slachtoffer zijn van de fipronilcrisis ondersteunen.Ingevolge de Task Force die op 10 augustus laatstleden plaatsvond op initiatief van de eerste minister, is de federale regering het eens geworden over tien concrete sociaaleconomische…
Persbericht

Overlijden van Simone Veil

"Het is een grote vrouw die tal van progressieve politieke strijden heeft geleverd die ons verlaat. Simone Veil heeft een belangrijke rol gespeeld. "
Persbericht

Overal vuist tegen sociale dumping!

"Ik ben verheugd dat wij vanuit de overheidsopdrachten de maatregelen tegen sociale dumping aanzienlijk hebben versterkt. Dit is een stap voorwaarts in de richting van een eerlijke en gezonde concurrentie."
Persbericht

De kleine ondernemingen hebben ruim bijgedragen aan de jobcreatie

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus publiceert vandaag onuitgegeven cijfers over de tewerkstelling in de KMO’s. Uit deze cijfers van de RSZ blijkt dat het de kleine ondernemingen (van minder dan 5 werknemers) zijn die de grootste bijdrage geleverd hebben aan de jobcreatie. Tweede vaststelling: het gaat in een overgrote meerderheid van de gevallen om voltijdse jobs die aan deze hoge groei hebben bijgedragen. Derde vaststelling: ons land heeft nooit zo veel…
Persbericht

Administratieve vereenvoudiging: 120 maatregelen om de KMO’s een boost te geven

Het plan is ambitieus. Naast het voorstellen van een stand van zaken van de ongeveer zeventig maatregel die op twee jaar tijd al werden genomen ten voordele van de administratieve vereenvoudiging, biedt het plan een vijftigtal nieuwe, weliswaar technische maatregelen, die echter allemaal hetzelfde doel nastreven: de KMO’s helpen zich te concentreren op hun kernberoep, en hen te bevrijden van nutteloze of overtollige administratieve stappen.
Persbericht

De federale regering behoudt haar wil om de termijn van de administratieve aanhouding uit te breiden

De federale regering neemt akte van de stemming die vandaag plaatsvond in de Kamer over de herziening van artikel 12 van de Grondwet, waarin de termijn van de administratieve aanhouding wordt vastgelegd op 24 uur.Het voorstel van de federale regering, dat de steun heeft van de fractieleiders van de meerderheid, voorziet erin dat deze termijn wordt opgetrokken tot 48 uur en, in geval van een terroristische inbreuk, tot 72 uur.  
Persbericht

De federale regering zet de versterking van de veiligheid en de strijd tegen terrorisme verder

De eerste minister is opgezet met het belangrijke werk van de leden van de meerderheid en de oppositie van de onderzoekscommissie en van de deskundigen, onder voorzitterschap van de heer Patrick Dewael, wat geleid heeft tot dit verslag na het horen van tientallen getuigen en het analyseren van duizenden pagina’s documenten.
Persbericht

"Early Warning System": voorkomen is beter dan genezen.

"Gezien het toenemende risico van cyberterrorisme moeten vitale sectoren snel op de hoogte zijn van aanvallen. Zo kunnen ze correct reageren tegen inbraken, gegevensdiefstal of de vernietiging van hun systemen. Dankzij dit systeem zullen de ondernemingen het cyberveiligheidsniveau van hun IT-installaties kunnen verhogen”.
Persbericht

Terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Akkoord van Parijs: “Oproep tot Europese eenheid”

“De beslissing van de Verenigde Staten mag onze mobilisering ten gunste van de strijd tegen de klimaatopwarming niet afremmen. We moeten onze inspanningen opdrijven om ervoor te zorgen dat de grootmachten hun verbintenissen herbevestigen. Naast de ecologische uitdaging, zijn er ook de economische kwestie en de mondiale geopolitieke evenwichten. Een klimaatverandering kan enkel conflicten en de bijbehorende migratiestromen met zich meebrengen. Wij zullen alle mogelijke internationale…
Persbericht

De continuïteit van de spoorvervoersdienst van personen waarborgen in geval van staking

“De staking is een mislukking maar het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of zich te verplaatsen, is van essentieel belang voor wie niet over een voertuig beschikt. Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden. Het systeem zal regelmatig worden geëvalueerd.”

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.