Nieuws

Persbericht

België kandidaat voor de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau

La Belgique, candidate pour accueillir l’Agence européenne des Médicaments
« Door dit agentschap in ons land te vestigen, kunnen we onze expertise in dit domein aanzienlijk versterken. »
Persbericht

Verkiezingen in Nederland

Verkiezingen in Nederland
"Ik ben verheugd over de Nederlandse verkiezingsuitslag. Proficiat, Mark Rutte!"
Persbericht

Generaal Deconinck, nieuw militair bevelhebber grote VNoperatie in Mali

Charles Michel: ‘’Door ons de functie van Force Commander van één van de belangrijkste vredesmissies toe te vertrouwen toont de VN haar vetrouwen in Defensie en in ons land. Het is een eer voor België om bij te dragen aan het akkoord voor vrede en heropbouw van Mali van de regering , de gewapende coalitiegroepen Platform en Coordinatie en andere Malinese stakeholders. Conform het Regeerakkoord tonen we door deze bijdrage onze wil om te investeren in VNoperaties, net zoals we ons…
Persbericht

De regering drijft de strijd tegen de sociale dumping op!

Op voorstel van eerste minister Charles Michel heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten vastlegt, in het kader van de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren.
Persbericht

Jobs, jobs, jobs, het werkt!

Volgens de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau is de Belgische economie “op weg naar een versterkte groei”.Volgens eerste minister Charles Michel “[zijn] de cijfers die het Federaal Planbureau en de Nationale Bank hebben gepubliceerd, […] bemoedigend en tonen [ze] aan dat de hervormingen van de federale regering vruchten afwerpen. De prioriteit van de regering ligt sinds het begin van de legislatuur bij de jobcreatie, die garant staat voor de…
Persbericht

Visie van de Benelux op de toekomst van Europa

"Als stichtende lidstaten zijn wij vastberaden om van de EU met 27 een succes te maken, op basis van onze gemeenschappelijke geschiedenis en verworvenheden. "
Persbericht

Tips tegen cyberaanvallen

Eerste minister Charles Michel en Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer slaan de handen in elkaar om onze democratische instellingen, overheidswebsites en politieke actoren beter te wapenen tegen cyberaanvallen, hacken en gegevensdiefstal. Dat hebben beiden vandaag verklaard in De Kamer.Charles Michel : “Een cyberaanval kan altijd gebeuren. Zeer recentelijk heeft de hacking van de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne aangetoond dat het risico…
Persbericht

Overhandiging van het verslag van de Brexit High Level Group aan de eerste minister

Op 30 januari 2016 heeft de werkgroep Brexit High Level Group zijn verslag overhandigd aan eerste minister Charles Michel, vice-eersteminister Kris Peeters en staatssecretaris Pieter de Crem.
Persbericht

Na 2 jaar tellen we 18.450 zelfstandigen meer

Het aantal zelfstandigen is nog nooit zo hoog geweest: vandaag wordt een piek bereikt van 1.050.402.
Persbericht

Inhuldiging van President Donald Trump

De Verenigde Staten is een sterke democratie met een intense parlementaire traditie. De verwachtingen van de Amerikanen zijn hooggespannen. Ik hoop dat president Donald Trump die kan waarmaken.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.