Nieuws

Persbericht

Geweld in de Gazastrook

Geweld in de Gazastrook: reactie van eerste minister Charles Michel en van vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. “Wij roepen de Verenigde Naties op een internationaal onderzoek in te stellen”
Persbericht

Herstructurering bij de Groep Mestdagh: de werkgever zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen

"De werkgever zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, met name wat de begeleiding van de ontslagen werknemers betreft, en alles in het werk moeten stellen om het aantal ontslagen te beperken. Net als voor Caterpillar, ING en Carrefour heeft de regering zich ertoe verbonden de situatie zo nauwgezet mogelijk te volgen en alle potentieel betrokken werknemers te steunen, in het bijzonder door de expertise van de FOD Werkgelegenheid ten dienste te stellen van de…
Persbericht

Oprichting internationale handelsrechtbank in Brussel (BIBC)

Minister van Justitie Koen Geens en eerste minister Charles Michel maken samen werk van de oprichting van een internationale Engelstalige handelsrechtbank in Brussel. Die rechtbank, die Brussels International Business Court (BIBC) zal heten, zal internationale handelsgeschillen tussen bedrijven behandelen. Tot op heden moesten bedrijven die een geschil in het Engels wilden afhandelen naar Londen trekken of beroep doen op private arbitrage. De rechtbank zal dan ook een primeur zijn voor een…
Persbericht

Eerste minister Charles Michel bezoekt de Alstom-site in Charleroi

Vandaag bracht eerste minister Charles Michel, in het gezelschap van François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, Pierre-Yves Jeholet, Waals minister van Onderzoek en Tewerkstelling een bezoek aan de installaties van het Belgische filiaal van de Alstomgroep in Charleroi.
Persbericht

Zware functies: de Kern keurt het voorontwerp van wet goed in eerste lezing

De Kern heeft het voorontwerp van wet met betrekking tot het in aanmerking nemen van de zwaarte van sommige functies voor de bepaling van de pensioenrechten in de publieke sector goedgekeurd. Deze hervorming zorgt ervoor dat, in de bepaling van de pensioenrechten, de werkelijkheid van de uitgeoefende functies in aanmerking wordt genomen evenals de zwaarte die eraan is verbonden.  
Persbericht

GEN-infrastructuurwerken hervat op spoorlijnen ‘Brussel-Ottignies’ en ‘Brussel-Nijvel’

Er heerst opnieuw bedrijvigheid op de GEN-werf van de spoorlijn ‘Brussel-Ottignies’. Eind 2018 is de spoorlijn ‘Brussel-Nijvel’ aan de beurt. In aanwezigheid van de eerste minister en de federale minister van Mobiliteit werden de werkzaamheden, vanochtend in Hoeilaart, officieel geherlanceerd. Deze herstart is mogelijk dankzij een bijkomende financiering van de federale regering. In totaal wordt er ongeveer 100 km aan nieuwe sporen gebouwd. De eerste voordelen van de…
Persbericht

Zaak-Skripal

Na overleg met de lidstaten van de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie heeft België besloten een diplomatiek medewerker van de bij het Koninkrijk België geaccrediteerde Russische missie terug te sturen. 
Persbericht

Begrotingscontrole 2018

PPWT Begrostingscontrole maart 2018.pdf
Persbericht

Zaak Salisbury: "Ik roep de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk op om een antwoord van de 28 lidstaten van de Europese Unie te coördineren"

Ik bevestig nogmaals onze solidariteit met het Verenigd Koninkrijk in de zaak Salisbury.
Persbericht

Reactie op de “grote coalitie” in Duitsland: " Er is geen tijd te verliezen ! "

Nu het resultaat duidelijk is, moeten we een versnelling hoger schakelen. Er is geen tijd te verliezen! Ik ben ervan overtuigd dat de Duitse regering een drijvende kracht kan zijn voor het Europese project. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.