Nieuws

Persbericht

Eerste minister Charles Michel neemt Roland Gillet in dienst

Roland Gillet gaat als expert aan de slag in de beleidscel van de eerste minister.
Persbericht

Charles Michel zal geen lijsttrekker zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen

 “Ik wil me tot op het einde van de legislatuur volledig concentreren op de actie van de federale regering. Mijn functie als eerste minister en de uitdagingen waarvoor we nog staan, zoals de jobcreatie, de economische ontwikkeling, de bevordering van de investeringen, de veiligheid of de Europese kwesties, vereisen een totale beschikbaarheid."
Persbericht

Onderhoud tussen Édouard PHILIPPE en Charles MICHEL

"Op het einde van onze werkvergadering hebben we beslist om verschillende bilaterale initiatieven in gang te zetten om de nu al intense samenwerking tussen onze twee landen op het gebied van veiligheid en justitie nog te versterken."
Persbericht

Het aanvullend pensioen van de 2de pijler voor de zelfstandigen is goedgekeurd

Na de verhoging van het minimumpensioen, is de uitbreiding van de tweede pensioenpijler naar alle zelfstandigen een belangrijke stap voor de zelfstandigen die het einde van hun loopbaan naderen en om dit statuut nog aantrekkelijker te maken. Het is een bijkomende stap naar de veralgemening van de aanvullende pensioenen en naar een harmonisering van de stelsels.
Persbericht

Strategisch comité VBO

Op het eerste Strategisch comité na de zomervakantie gaf Eerste minister Charles Michel een overzicht van de maatregelen die werden afgesproken naar aanleiding van het Zomerakkoord.
Persbericht

Elke ouder die recht heeft op kinderbijslag blijft die ontvangen

De kinderbijslag wordt, tot nu toe, betaald door de federale instelling Famifed, één van de instellingen uit de portefeuille van minister De Block. Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid kinderbijslag overgeheveld naar de deelentiteiten en in afwachting van een definitieve regeling betaalt het federale Famifed de kinderbijslag nog steeds uit aan alle Belgische gezinnen.
Persbericht

Fipronil – De federale regering wordt het eens over 10 maatregelen om de getroffen bedrijven te steunen

Naast alle maatregelen die werden genomen op het vlak van de volksgezondheid om de voedselveiligheid te garanderen en rekening houdend met de context van de crisis en de economische gevolgen voor de bedrijven, wil de federale regering de sectoren die het slachtoffer zijn van de fipronilcrisis ondersteunen.Ingevolge de Task Force die op 10 augustus laatstleden plaatsvond op initiatief van de eerste minister, is de federale regering het eens geworden over tien concrete sociaaleconomische…
Persbericht

Overlijden van Simone Veil

"Het is een grote vrouw die tal van progressieve politieke strijden heeft geleverd die ons verlaat. Simone Veil heeft een belangrijke rol gespeeld. "
Persbericht

Overal vuist tegen sociale dumping!

"Ik ben verheugd dat wij vanuit de overheidsopdrachten de maatregelen tegen sociale dumping aanzienlijk hebben versterkt. Dit is een stap voorwaarts in de richting van een eerlijke en gezonde concurrentie."
Persbericht

De kleine ondernemingen hebben ruim bijgedragen aan de jobcreatie

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus publiceert vandaag onuitgegeven cijfers over de tewerkstelling in de KMO’s. Uit deze cijfers van de RSZ blijkt dat het de kleine ondernemingen (van minder dan 5 werknemers) zijn die de grootste bijdrage geleverd hebben aan de jobcreatie. Tweede vaststelling: het gaat in een overgrote meerderheid van de gevallen om voltijdse jobs die aan deze hoge groei hebben bijgedragen. Derde vaststelling: ons land heeft nooit zo veel…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.