Nieuws

Persbericht

Administratieve vereenvoudiging: 120 maatregelen om de KMO’s een boost te geven

Het plan is ambitieus. Naast het voorstellen van een stand van zaken van de ongeveer zeventig maatregel die op twee jaar tijd al werden genomen ten voordele van de administratieve vereenvoudiging, biedt het plan een vijftigtal nieuwe, weliswaar technische maatregelen, die echter allemaal hetzelfde doel nastreven: de KMO’s helpen zich te concentreren op hun kernberoep, en hen te bevrijden van nutteloze of overtollige administratieve stappen.
Persbericht

De federale regering behoudt haar wil om de termijn van de administratieve aanhouding uit te breiden

De federale regering neemt akte van de stemming die vandaag plaatsvond in de Kamer over de herziening van artikel 12 van de Grondwet, waarin de termijn van de administratieve aanhouding wordt vastgelegd op 24 uur.Het voorstel van de federale regering, dat de steun heeft van de fractieleiders van de meerderheid, voorziet erin dat deze termijn wordt opgetrokken tot 48 uur en, in geval van een terroristische inbreuk, tot 72 uur.  
Persbericht

De federale regering zet de versterking van de veiligheid en de strijd tegen terrorisme verder

De eerste minister is opgezet met het belangrijke werk van de leden van de meerderheid en de oppositie van de onderzoekscommissie en van de deskundigen, onder voorzitterschap van de heer Patrick Dewael, wat geleid heeft tot dit verslag na het horen van tientallen getuigen en het analyseren van duizenden pagina’s documenten.
Persbericht

"Early Warning System": voorkomen is beter dan genezen.

"Gezien het toenemende risico van cyberterrorisme moeten vitale sectoren snel op de hoogte zijn van aanvallen. Zo kunnen ze correct reageren tegen inbraken, gegevensdiefstal of de vernietiging van hun systemen. Dankzij dit systeem zullen de ondernemingen het cyberveiligheidsniveau van hun IT-installaties kunnen verhogen”.
Persbericht

Terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Akkoord van Parijs: “Oproep tot Europese eenheid”

“De beslissing van de Verenigde Staten mag onze mobilisering ten gunste van de strijd tegen de klimaatopwarming niet afremmen. We moeten onze inspanningen opdrijven om ervoor te zorgen dat de grootmachten hun verbintenissen herbevestigen. Naast de ecologische uitdaging, zijn er ook de economische kwestie en de mondiale geopolitieke evenwichten. Een klimaatverandering kan enkel conflicten en de bijbehorende migratiestromen met zich meebrengen. Wij zullen alle mogelijke internationale…
Persbericht

De continuïteit van de spoorvervoersdienst van personen waarborgen in geval van staking

“De staking is een mislukking maar het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of zich te verplaatsen, is van essentieel belang voor wie niet over een voertuig beschikt. Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden. Het systeem zal regelmatig worden geëvalueerd.”
Persbericht

De Belgische regering zet de geweldplegingen tegen homoseksuele mannen in de Republiek Tsjetsjenië op de agenda van de Raad van Europa.

Eerste minister Charles Michel en vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders houden eraan om nogmaals hun bezorgdheid te uiten over de informatie over geweldplegingen tegen homoseksuele mannen in de Republiek Tsjetsjenië die we sinds vorige maand ontvangen van nationale en internationale organisaties. 
Persbericht

Polarisatie overstijgen door verschillende religies en levensbeschouwingen samen te brengen

“Het is belangrijk om de permanente dialoog te stimuleren tussen de vertegenwoordigers van de erkende diensten, van de vrijzinnigen en van de federale staat om het voortbestaan van onze fundamentele waarden, de rechten van de mens, te vrijwaren en te garanderen.”
Persbericht

Thematische Ministerraad - documenten

De thematische Ministerraad met betrekking tot veiligheid, justitie en defensie heeft deze zondag in Hertoginnedal plaatsgevonden.
Persbericht

Elektronische facturatie: minder papier voor de overheid, meer besparingen voor de ondernemingen

“De elektronische factuur vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Het is een formidabel instrument: modern, praktisch, goedkoop en betrouwbaar. Dankzij de elektronische facturatie kan niet alleen de overheid besparen in de kosten waarmee de papieren factuur gepaard gaat, ook de ondernemingen kunnen hun administratieve lasten verminderen.”

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.