Nieuws

Persbericht

De regering drijft de strijd tegen de sociale dumping op!

Op voorstel van eerste minister Charles Michel heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten vastlegt, in het kader van de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren.Meer
Persbericht

Jobs, jobs, jobs, het werkt!

Volgens de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau is de Belgische economie “op weg naar een versterkte groei”.Volgens eerste minister Charles Michel “[zijn] de cijfers die het Federaal Planbureau en de Nationale Bank hebben gepubliceerd, […] bemoedigend en tonen [ze] aan dat de hervormingen van de federale regering vruchten afwerpen. De prioriteit van de regering ligt sinds het begin van de legislatuur bij de jobcreatie, die garant staat voor de…Meer
Persbericht

Visie van de Benelux op de toekomst van Europa

"Als stichtende lidstaten zijn wij vastberaden om van de EU met 27 een succes te maken, op basis van onze gemeenschappelijke geschiedenis en verworvenheden. "Meer
Persbericht

Tips tegen cyberaanvallen

Eerste minister Charles Michel en Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer slaan de handen in elkaar om onze democratische instellingen, overheidswebsites en politieke actoren beter te wapenen tegen cyberaanvallen, hacken en gegevensdiefstal. Dat hebben beiden vandaag verklaard in De Kamer.Charles Michel : “Een cyberaanval kan altijd gebeuren. Zeer recentelijk heeft de hacking van de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne aangetoond dat het risico…Meer
Persbericht

Overhandiging van het verslag van de Brexit High Level Group aan de eerste minister

Op 30 januari 2016 heeft de werkgroep Brexit High Level Group zijn verslag overhandigd aan eerste minister Charles Michel, vice-eersteminister Kris Peeters en staatssecretaris Pieter de Crem.Meer
Persbericht

Na 2 jaar tellen we 18.450 zelfstandigen meer

Het aantal zelfstandigen is nog nooit zo hoog geweest: vandaag wordt een piek bereikt van 1.050.402.Meer
Persbericht

Inhuldiging van President Donald Trump

De Verenigde Staten is een sterke democratie met een intense parlementaire traditie. De verwachtingen van de Amerikanen zijn hooggespannen. Ik hoop dat president Donald Trump die kan waarmaken.Meer
Persbericht

De regering zet een nieuwe stap in de strijd tegen sociale dumping

"Met deze beslissing komen we onze verbintenis om de strijd tegen de sociale dumping op te drijven na. Stap na stap voeren we doeltreffende maatregelen uit om een gezonde concurrentie te garanderen, verduidelijkt Charles Michel. Ik ben blij dat we de bekommernissen van de sector in juridische teksten hebben kunnen omzetten”.Meer
Persbericht

Reactie van Charles Michel op de plannen van Theresa May

Réaction de Charles Michel aux déclarations de Theresa MayDuidelijkheid is in het belang van Europa én van het Verenigd Koninkrijk.Meer
Persbericht

Nieuwjaarswensen van de Eerste minister voor de personeelsleden van de Kanselarij

Op maandag 16 januari heeft Eerste minister Charles Michel zijn beste wensen overgemaakt aan het voltallige personeel van de Kanselarij.Meer

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.