Nieuws

Evenement

Herdenkingsplechtigheid voor Helmut Kohl

Eerste minister Charles Michel zal op zaterdag 1 juli in Straatsburg deelnemen aan de herdenkingsplechtigheid voor Helmut Kohl.
Europees Parlement, 1, Avenue du Président Robert Schuman, Strasbourg
1 juli 2017
Video

In de marge van de Europese Raad, ontmoeting met de eerste minister van Estland, Jüri Ratas. Estland zal vanaf 1 juli het voorzitterschap van de Raad van de EU waarnemen.

Video
Video

Europese Raad 22/06/2017: debriefing

Video
Video

Europese Raad – 22 Juni 2017: doorstepverklaring

Video
Ministerraad

Ministerraad van 22 juni 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 22 juni 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Persbericht

Administratieve vereenvoudiging: 120 maatregelen om de KMO’s een boost te geven

Het plan is ambitieus. Naast het voorstellen van een stand van zaken van de ongeveer zeventig maatregel die op twee jaar tijd al werden genomen ten voordele van de administratieve vereenvoudiging, biedt het plan een vijftigtal nieuwe, weliswaar technische maatregelen, die echter allemaal hetzelfde doel nastreven: de KMO’s helpen zich te concentreren op hun kernberoep, en hen te bevrijden van nutteloze of overtollige administratieve stappen.
Ministerraad

Agenda van de ministerraad van 22 juni 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Achtergrond

Terreurdaad in station Brussel-Centraal

Meer info
Fotogalerij

Top Benelux/Visegradgroep (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije)

Afgelopen maandag hebben we met onze Hongaarse, Poolse, Tsjechische en Slowaakse ambtsgenoten vergaderd in Warschau en het zonder taboes kunnen hebben over een heel aantal Europese thema’s.Deze eerste top tussen de twee landengroepen heeft convergenties aan het licht gebracht, bijvoorbeeld over de behoefte aan Europese eenheid in de Brexit-onderhandelingen of de noodzaak om actie te ondernemen om het Europese project nieuw leven in te blazen. Tegelijk hebben we grote punten van onenigheid…
Evenement

Onderhoud met de secretaris-generaal van de OESO, dhr. Angel Gurría

Eerste minister Charles Michel zal op dinsdag 20 juni dhr. Angel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ontmoeten. Tijdens dit gesprek zal de secretaris-generaal de Economische Studie 2017 van de OESO over België overhandigen aan de eerste minister.
Lambermont, Lambermontstraat 1, Brussel
20 juni 2017

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.