Nieuws

Persbericht

De continuïteit van de spoorvervoersdienst van personen waarborgen in geval van staking

“De staking is een mislukking maar het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of zich te verplaatsen, is van essentieel belang voor wie niet over een voertuig beschikt. Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden. Het systeem zal regelmatig worden geëvalueerd.”
Ministerraad

Ministerraad van 18 mei 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 18 mei 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Persbericht

De Belgische regering zet de geweldplegingen tegen homoseksuele mannen in de Republiek Tsjetsjenië op de agenda van de Raad van Europa.

Eerste minister Charles Michel en vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders houden eraan om nogmaals hun bezorgdheid te uiten over de informatie over geweldplegingen tegen homoseksuele mannen in de Republiek Tsjetsjenië die we sinds vorige maand ontvangen van nationale en internationale organisaties. 
Ministerraad

Agenda van de ministerraad van 18 mei 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be

Persbericht

Polarisatie overstijgen door verschillende religies en levensbeschouwingen samen te brengen

“Het is belangrijk om de permanente dialoog te stimuleren tussen de vertegenwoordigers van de erkende diensten, van de vrijzinnigen en van de federale staat om het voortbestaan van onze fundamentele waarden, de rechten van de mens, te vrijwaren en te garanderen.”
Fotogalerij

Bezoek aan een boerderij in Corroy-le-Grand met minister Willy Borsus.

Charles Michel: "De landbouw is een belangrijke sector. De bezoekers luisterden er naar de vaststellingen van de eigenaar, die vertelde over het reilen en zeilen van het beheer van een landbouwbedrijf."
Evenement

Ontmoeting met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigheid

Eerste minister Charles Michel en minister van Justitie Koen Geens ontmoeten op woensdag 17 mei de vertegenwoordigers van de officieel erkende erediensten en de vrijzinnigheid.
Kanselarij, Wetstraat 16, Brussel
17 mei 2017
Persbericht

Thematische Ministerraad - documenten

De thematische Ministerraad met betrekking tot veiligheid, justitie en defensie heeft deze zondag in Hertoginnedal plaatsgevonden.
Ministerraad

Ministerraad van 12 mei 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 mei 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Persbericht

Elektronische facturatie: minder papier voor de overheid, meer besparingen voor de ondernemingen

“De elektronische factuur vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Het is een formidabel instrument: modern, praktisch, goedkoop en betrouwbaar. Dankzij de elektronische facturatie kan niet alleen de overheid besparen in de kosten waarmee de papieren factuur gepaard gaat, ook de ondernemingen kunnen hun administratieve lasten verminderen.”

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.