Persbericht

Overhandiging van het verslag van de Brexit High Level Group aan de eerste minister

Op 30 januari 2016 heeft de werkgroep Brexit High Level Group zijn verslag overhandigd aan eerste minister Charles Michel, vice-eersteminister Kris Peeters en staatssecretaris Pieter de Crem.

De eerste minister heeft de werkgroep gefeliciteerd met de kwaliteit van de analyse, waardoor de economische gevolgen van de Brexit voor België zullen kunnen worden geobjectiveerd.

Charles Michel heeft zijn pleidooi voor een “loyale en intelligente Brexit” herhaald. In de ogen van de eerste minister zijn er vijf zeer belangrijke punten.

Allereerst is het overhandigde document een hulpmiddel voor de voorbereiding van de Brexit. Zoals in tal van domeinen is het essentieel om deze verandering nauwkeurig voor te bereiden. Hoe beter België is voorbereid, hoe beter we ons zullen kunnen aanpassen aan deze ongeziene situatie.

Vervolgens is het noodzakelijk dat we een helder inzicht hebben. Europa bestaat immers uit verschillende landen met verschillende belangen die met elkaar moeten worden verzoend. België moet dus zijn eigen belangen kennen om in de goede richting te kunnen werken, en tegelijkertijd rekening houden met zijn omgeving.

De eerste minister heeft ook benadrukt hoe belangrijk het is dat de overgang succesvol verloopt. Dat zal veel tijd vergen, maar toch verdient deze overgang alle aandacht en energie van de verschillende betrokkenen. Het is dus essentieel om een strategie te ontwikkelen met de regeringen van de deelgebieden. De eerste minister zal regelmatig verslag uitbrengen aan de regeringen van de deelgebieden over de voortgang van de Brexit. Dit punt zal geregeld op de agenda van het Overlegcomité staan.

Zoals Charles Michel heeft herhaald, mogen de mogelijkheden die de Brexit biedt voor België niet worden onderschat. Dankzij dit wetenschappelijk en rationeel verslag kunnen die nu beter worden ingeschat. Dit is een van de redenen waarom de werkgroep zijn expertise niet zal stopzetten in deze fase van het proces. De werkgroep zal regelmatig zijn zeg doen en zijn expertise over specifiekere kwesties tijdens de komende weken uitbreiden.